De tool Circulair Gebouwd

Eem afbeelding van circulair bouwen

Circulair Gebouwd: maak de cirkel van jouw bouwproject rond

Ben je overtuigd van de principes van circulair bouwen en wil je die graag toepassen in je eigen bouwprojecten? Dan zit je vast met heel wat vragen: hoe begin je eraan? Welke partners en samenwerkingsvorm kies je? Welke aspecten van circulair bouwen neem je mee? Hoe communiceer je hier duidelijk over? Hoe stem je beslissingen af op vooropgestelde ambities? En hoe evalueer je de oplevering van je project?

Deze website helpt je op weg om je circulaire ambities in bouwprojecten te bepalen, toe te passen en evalueren. En biedt je antwoorden op elk van bovenstaande vragen. Met behulp van de informatie op deze website en de bijbehorende tool is jouw project binnen de kortste keren “Circulair Gebouwd”.

Wanneer is een project circulair gebouwd?

Elk bouwproject is anders en heeft zijn eigen specifieke context en randvoorwaarden. Bovendien is de definitie van “circulair bouwen” of een “circulair gebouw” tot op vandaag niet eenduidig. De vertaling van de theoretische principes van circulair bouwen naar concrete acties of vereisten is dus voor elk project anders en de praktische implementatie ervan is een zeer uitdagende oefening.

Om die reden wil deze website  je begeleiden bij de praktische implementatie door gerichte informatie en tools aan te bieden. Zo kan je bij de realisatie van een project van start tot oplevering maximaal inzetten op concrete circulaire ambities door alle betrokken bouwpartners. En zo wordt jouw project echt helemaal  “circulair gebouwd”.

Praktische gids

Hier vind je informatie en handvaten rond circulair bouwen. De gids is opgebouwd volgens 3 vragen die in elk bouwproject aan bod komen: Mijn opdracht in de markt zetten en partners kiezen: hoe begin ik eraan? Welke verschillende aspecten van circulair bouwen neem ik mee in mijn project en hoe volg ik ze op? Hoe evalueer ik mijn project na oplevering? Per vraag biedt de gids je de nodige informatie om in de praktijk aan de slag te gaan. Ook wordt telkens de link met de tool “Circulair Gebouwd” gelegd en worden handige tools aangereikt.

De tool Circulair Gebouwd

De tool “Circulair Gebouwd” is een begeleidingstool die je toelaat om circulaire ambities in bouwprojecten te bepalen, op te volgen en evalueren. Het biedt bouwpartners ook de mogelijkheid om hier transparant over te communiceren.

  • Bepaal welke verwachtingen en ambities je voor je project hebt op vlak van circulariteit
  • Gebruik dit als handvat gedurende het volledige bouwproces bij overlegmomenten, beslissingen en zowel interne als externe communicatie
  • Evalueer het project achteraf en trek leerlessen uit het wel of niet behalen van de vooropgestelde ambities.

Voorbeelden uit de praktijk

Hier zullen we projecten, waarin circulaire ambities gerealiseerd werden, verzamelen en delen ter inspiratie. Voorlopig werden twee projecten opgenomen, namelijk de living labs van het CBCI-project. De bedoeling is om dit geleidelijk verder aan te vullen.

Deze website werd ontwikkeld in het kader van het Circular biobased Construction Industry (CBCI) project. Het Europees gesubsidieerde project onderzoekt hoe we grondstoffen in de bouw efficiënter kunnen gebruiken, om daarmee de CO2-uitstoot te verminderen. Niet alleen in de bouwfase, maar gedurende de hele levenscyclus van een gebouw. Voor de transitie naar een circulaire economie is een integrale aanpak voor circulair en biobased bouwen ontwikkeld, die de basis vormt voor de bouwsector.

Het totale project heeft een looptijd van bijna 4 jaar, tot 30 september 2022. En een omvang van bijna € 7 miljoen. CBCI is een project van Interreg 2 Zeeën 2014-2020. Dit is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de financiers.

Contact, vragen en suggesties

Heb je vragen over de tool Circulair Gebouwd of suggesties over hoe deze te verbeteren: laat het ons weten op aline.vergauwen@buildwise.be

Voor algemene vragen: neem contact op met charlotte.cambier@embuild.be