De tool Circulair Gebouwd

Eem afbeelding van circulair bouwen

Maak de cirkel van jouw bouwproject rond

Ben je overtuigd van de principes van circulair bouwen en wil je die graag toepassen in je eigen bouwprojecten? Dan zit je vast met heel wat vragen:

  • Hoe begin je eraan en welke partners kies je?
  • Welke aspecten van circulair bouwen neem je mee?
  • Hoe communiceer je hier duidelijk over?
  • En hoe evalueer je de oplevering van je project?

Deze website helpt je op weg om je circulaire ambities in bouwprojecten te bepalen, toe te passen en evalueren. Het biedt je antwoorden op elk van bovenstaande vragen. Met behulp van de informatie op deze website, de praktische gids en de bijbehorende toolis jouw project binnen de kortste keren “Circulair Gebouwd”.

Wanneer is een project circulair gebouwd?

Elk bouwproject is anders met zijn eigen specifieke context en randvoorwaarden. Ook is de term "circulair bouwen" of een "circulair gebouw" tot op de dag van vandaag niet eenduidig. Dit maakt het vertalen van de theoretische principes van circulair bouwen naar een praktische uitvoering een zeer uitdagende oefening. Om je hierbij te helpen hebben we een (1) Praktische gids, (2) de tool Circulair Gebouwd en (3) Praktijkvoorbeelden ontwikkeld!

1. Praktische gids

De praktische gids biedt je informatie en handvaten rond circulair bouwen. De gids is opgebouwd volgens 3 vragen:

  1. Hoe kan ik mijn opdracht in de markt zetten en partners kiezen? 
  2. Welke verschillende aspecten van circulair bouwen neem ik mee in mijn project? 
  3. Hoe evalueer ik mijn project na oplevering? 

Per vraag geeft de gids je de nodige informatie om in de praktijk aan de slag te gaan. Ook wordt telkens de link met de tool “Circulair Gebouwd” gelegd en worden handige tools aangereikt.

2. De tool Circulair Gebouwd

De tool “Circulair Gebouwd” begeleidt je in het bepalen, opvolgen en evalueren van circulaire ambities in bouwprojecten. Het ondersteunt bouwpartners ook om hier transparant over te communiceren.

  • Bepaal welkeverwachtingen en ambities  je voor je project hebt op vlak van circulariteit
  • Gebruik dit als handvat gedurende het volledige bouwproces bij overlegmomenten, beslissingen en communicatie
  • Evalueer het project en trek leerlessen uit het al dan niet behalen van de vooropgestelde ambities.

3. Praktijkvoorbeelden

Projecten waarin circulaire ambities gerealiseerd werden. Bekijk de twee circulaire bouwprojecten die binnen het CBCI-project werden gebouwd en opgevolgd. Meer praktijkvoorbeelden volgen later.

Deze website werd ontwikkeld in het kader van het Circular biobased Construction Industry (CBCI) project. Het Europees gesubsidieerde project onderzoekt hoe we grondstoffen in de bouw efficiënter kunnen gebruiken, om daarmee de CO2-uitstoot te verminderen. Niet alleen in de bouwfase, maar gedurende de hele levenscyclus van een gebouw. Voor de transitie naar een circulaire economie is een integrale aanpak voor circulair en biobased bouwen ontwikkeld, die de basis vormt voor de bouwsector.

Het totale project heeft een looptijd van bijna 4 jaar, tot 30 september 2022. En een omvang van bijna € 7 miljoen. CBCI is een project van Interreg 2 Zeeën 2014-2020. Dit is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de financiers.

Contact, vragen en suggesties

Heb je vragen over de tool Circulair Gebouwd of suggesties over hoe deze te verbeteren: laat het ons weten op aline.vergauwen[@]buildwise.be

Voor algemene vragen: neem contact op met charlotte.cambier[@]embuild.be