Praktijkvoorbeelden

Hier zullen we projecten, waarin circulaire ambities gerealiseerd werden, verzamelen en delen ter inspiratie. Voorlopig werden twee projecten opgenomen, namelijk de living labs van het CBCI-project. De bedoeling is om dit geleidelijk verder aan te vullen.

De binnenkant van het voorbeeldproject - Living Lab van KULeuven

KULeuven Living Lab

Dit Living Lab verrijst op de terreinen van de Technologiecampus Gent (KULeuven) en is een testgebouw volgens de typologie van de rijwoning. Het prototype al later worden ingezet bij stadsvernieuwingsprojecten in achtergestelde wijken. Daarbij gaat het niet enkel om groepswoningbouw en vernieuwbouw, maar ook om optoppingen en gevelrenovaties. Technisch is het living lab zo ontworpen dat al die scenario’s tot de mogelijkheden behoren. Daarenboven is het zodanig ontworpen dat bouwbedrijven bij de bouw ervan kunnen worden ingezet in de sociale economie en dat het gemakkelijk verplaatsbaar is naar andere stadswijken. Dat laatste zal trouwens nodig zijn voor het prototype want in 2027 zal het plaats moeten maken voor het nieuwe masterplan van de campus. Het zal de ultieme test zijn voor het demontabele biogebaseerde living lab. Bekijk de video

Living Lab Emergis de ingang

Emergis Living Lab

Dit Living Lab werd gebouwd in Kloetinge (Zuid-Beveland) bij Emergis, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Daar werden de gastenverblijven uitgebreid met een nieuwe circulair gebouwde vleugel. De units zijn gemakkelijk verplaatsbaar en de ruimtes vlot herschikbaar. Op die manier kan men inspelen op de immer veranderende huisvestingsvraag van Emergis. Men zal echter niet langer moeten opbouwen of afbreken, maar zal simpelweg enkele eenvoudige aanpassingen kunnen doorvoeren, zonder veel energie- of materiaalverspilling. Het gebruik van biogebaseerde materialen verlaagt verder de ecologische impact en verzekert de circulariteit bij einde levensduur. Bekijk de video!