Streven naar lage milieu-impact

milieu-impact

Streven naar een lage milieu-impact

Circulariteit nastreven is geen doel op zich. Het is daarentegen een manier om de bouwsector duurzamer te maken door te focussen op gebouwen met een hogere energie-efficiëntie en anderzijds rekening te houden met de impact van materiaalgebruik op het milieu en de uitputting van grondstoffen. Om te vermijden dat hoge circulariteit gelijk staat met een grote impact op het milieu , moeten we bij circulair bouwen ook oog hebben voor de milieu-impact van materialen en gebouwen.

Je kan in een bouwproject op een intuïtieve manier streven naar een lage milieu-impact door op basis van een aantal eenvoudige principes milieubewuste materiaalkeuzes te maken.

Of je kan een stapje verder gaan en via een levencyclusanalyse (LCA) diepgaandere studies doen, in functie van doordachte materiaalkeuzes die de milieu-impact van het gebouw reduceren.

Het KULeuven Living Lab bestaat voor 85% uit bio-based materialen

biobased materialen cbci KULeuven Living Lab
milieubewuste materiaalkeuzes

Milieubewuste materiaalkeuzes

De keuze voor een bepaald materiaal heeft een impact op het milieu. Die impact wordt niet alleen bepaald door de manier waarop het materiaal geproduceerd wordt, maar ook door de grondstoffen voor productie, producten die nodig zijn voor het onderhoud, de behandeling van het materiaal einde levensduur (storten vs. recyclage), enz. Om dat alles voor elk materiaal en volledig gebouw in detail in kaart te brengen, zijn verregaande LCA-berekeningen nodig. Dat is niet altijd mogelijk of wenselijk. Je kan er dus ook voor opteren om op een eerder intuïtieve manier - op basis van enkele vuistregels - milieubewuste keuzes te maken.

berekening milieu-impact

Berekeningen milieu-impact

Om de milieu-impact van een materiaal of gebouw over de volledige levenscyclus (van wieg tot graf) te kwantificeren, kan je een levenscyclusanalyse (LCA) doen. Met deze methodiek kan je op een objectieve manier oplossingen vergelijken en optimaliseren en er open over communiceren. De LCA-methodiek is vastgelegd in normen zodat berekeningen op een uniforme manier gebeuren. Om de milieu-impact te bepalen worden verschillende milieuproblemen in rekening gebracht: klimaatopwarming, verzuring, waterschaarste, grondinname, fijn stof, ioniserende straling, enz.