Praktische gids

Praktische gids: opbouw

Deze gids wil je praktische informatie en handvaten bieden rond circulair bouwen.

Hij is opgebouwd volgens 3 praktische vragen die in elk bouwproject aan bod komen. Per vraag biedt de gids je de nodige informatie om in de praktijk aan de slag te gaan. Ook wordt telkens de link met de tool “Circulair Gebouwd” gelegd en worden praktische tools aangereikt.

Mijn opdracht in de markt zetten en partners kiezen: hoe begin ik eraan?

De transitie naar een circulaire economie betekent dat we de ambities en uitvoering van bouwprojecten anders moeten invullen. Het inkoop- en aanbestedingsproces nemen daarbij een belangrijke plaats in. Ze zorgen ervoor dat een andere aanpak nodig is om succesvol een gebouw of verbouwing te kunnen realiseren. Om de sector een houvast te bieden werd een framework ontwikkeld waarmee je alle afwegingen en fases die van belang zijn bij het aanbesteden van een circulair en biobased bouwproject in kaart kan brengen.

Welke verschillende aspecten van circulair bouwen neem ik mee in mijn project en hoe volg ik ze op?

Circulair Bouwen is een heel breed en complex thema. Het is daarom niet altijd eenvoudig om concrete ambities voor een project te definiëren. Zet je in op hergebruik van bouwmaterialen? Of focus je veeleer op demontabel bouwen zodat het gebouw een hoog toekomstige circulair potentieel meedraagt? Deze gids en de bijbehorende tool bieden ondersteuning bij het concretiseren van circulaire ambities door een overzicht te geven van de belangrijkste elementen en acties die je in een project kan meenemen.

Hoe evalueer ik mijn project na oplevering?

Om een project goed te kunnen evalueren, is het van cruciaal belang dat je een aantal zaken vanaf het begin van het project op scherp stelt. Op die manier heb je van meet af aan een duidelijk zicht op alle aspecten van je project en kan je belangrijke inzichten verwerven over hoe je zaken kan verbeteren. Er bestaan verschillende methodes en tools om dit te doen.

Een afbeelding van samenwerking bij circulair bouwen