Praktische gids

Opbouw van de gids

Deze gids biedt praktische informatie en handvaten rond circulair bouwen.
Hij is opgebouwd volgens 3 praktische vragen die in elk bouwproject aan bod komen.

Per vraag geeft de gids je de nodige informatie om in de praktijk aan de slag te gaan.
Ook wordt telkens de link met de tool “Circulair Gebouwd” gelegd en worden praktische tools aangereikt.

Mijn opdracht in de markt zetten en partners kiezen: hoe begin ik eraan?

Dit deel van de gids zoomt in op:

  • Ambities en uitvoering van circulaire bouwprojecten invullen.
  • Het inkoop- en aanbestedingsproces: een andere aanpak is nodig om een succesvolle circulair(e) gebouw of verbouwing te kunnen realiseren.
  • Een framework waarmee je alle afwegingen die van belang zijn bij het aanbesteden in kaart kan brengen.
Welke verschillende aspecten van circulair bouwen neem ik mee in mijn project en hoe volg ik ze op?

Circulair bouwen is een heel breed en complex thema. Het is daarom niet altijd eenvoudig om concrete ambities voor een project te definiëren. Zet je in op hergebruik van bouwmaterialen? Focus je op demontabel bouwen?

Dit deel gidst je door

  • het concretiseren van circulaire ambities
  • de belangrijkste elementen en acties die je in een project kan meenemen
Hoe evalueer ik mijn project na oplevering?

Het derde deel helpt je om je project goed te kunnen evalueren door:

  • een aantal zaken vanaf het begin van het project op scherp te stellen.
  • een duidelijk zicht te maken op alle aspecten van je project en welke zaken je verder kan verbeteren.
  • door te verwijzen naar verschillende methodes en tools.
Een afbeelding van samenwerking bij circulair bouwen