Evaluatie project

Een foto van mensen die samenwerken en een project evalueren

Om een project goed te kunnen evalueren, is het van cruciaal belang dat je een aantal zaken vanaf het begin van het project op scherp stelt. Op die manier heb je van meet af aan een duidelijk zicht op alle aspecten van je project en kan je belangrijke inzichten verwerven over hoe je zaken kan verbeteren.

De belangrijkste doelstelling van een evaluatie achteraf is ervaring opdoen en documenten opstellen omtrent allerhande technische, financiële en juridische aspecten die leiden tot een meer circulaire en biobased bouwsector voor alle belanghebbenden. In dit verband is het cruciaal om na te gaan of de verwachte veranderingen er ook effectief komen. Je kan hiervoor in retrospectie de Theory of Change methodologie (C. H. Weiss ,1995) gebruiken. Aan de hand van deze theorie kan je op een bepaald moment in de projectduur de langetermijndoelen en de randvoorwaarden voor succes en falen opnieuw toetsen. Deze aanpak helpt de auteurs om na te denken over hun eerdere ervaring met het project of programma en om de onmiddellijke en toekomstige effecten van het project op de bouwsector te controleren. Aanvullend kan dit waardevolle informatie opleveren voor toekomstige projecten binnen het eigen bedrijf of voor andere stakeholders.